Polityka cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka określa zasady korzystania przez stronę internetową https://www.multu.pl/ (nazywaną dalej: „Stroną”) z plików cookies, jak również przedstawia podstawowe informacje związane z rejestrowaniem zdarzeń serwera. Właścicielem Strony jest Azagroup spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-681), al. Wyścigowa nr 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535527, NIP: 5252605277, REGON: 360394968, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Właściciele Strony”).

Właściciele Strony ograniczają zbieranie i wykorzystanie informacji o użytkownikach korzystających ze Strony do niezbędnego minimum.

Właściciele Strony oświadczają, że możliwie najlepiej będą chronili dane osób korzystających ze Strony przed dostępem do nich przez niepowołane osoby trzecie.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki mogą ewentualnie znajdować się na Stronie, uregulowana jest osobnymi postanowieniami, których treść najczęściej znajduje się na danych stronach zewnętrznych. Właściciele Strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione postanowienia, a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych serwisów traktują dane osób korzystających z tych serwisów.

Informacje o plikach cookies

 • 1. Strona korzysta z plików cookies.
 • 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są Właściciele Strony.
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. b. Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. c. Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych;
  4. d. Określania profilu Użytkownika w celu prezentowania mu treści dotyczących Sklepu Multu w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne lokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 • 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielami Strony partnerów udostępniających narzędzia do analizy ruchu na Stronie.
 • 9. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów celem poznania zasad korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach tych podmiotów:
  1. a. Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • 11.W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  • Personalizacja reklam

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

Logi serwera

 • 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. a. Czas nadejścia zapytania;
  2. b. Czas wysłania odpowiedzi;
  3. c. Nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę nastąpiło przez odnośnik;
  6. f. Informacje o przeglądarce Użytkownika;
  7. g. Informacje o adresie IP
  8. 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
  9. 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Właścicieli Strony

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Właścicieli Strony określone zostały na stronie

multu.pl/ochrona-danych-osobowych

© 2021 AZAGROUP S.A.