REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWY ZWROT ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ”

  • 1. Regulamin promocji "Darmowy Zwrot za pośrednictwem Poczty Polskiej" (dalej: "Promocja") wiąże się tylko z produktami zwracanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej, które pierwotnie zostały dostarczone do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wybór przez klienta przy zakupie produktów dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • 2. Darmowego zwrotu można dokonać jednorazowo w ramach wszystkich produktów zakupionych w ramach danego zamówienia. Koszt następnego zwrotu w przypadku tego samego zamówienia pokrywa Klient. Aby skorzystać z darmowego zwrotu. należy go wykonać poprzez usługę Poczty Polskiej" eZwrot. Instrukcja zwrotu znajduje się pod tym linkiem https://multu.pl/zwrot-wymiana-dostawa
  • 3. Promocja trwa od dnia 11.05.2018 od godziny 15:30 do dnia jej odwołania
  • 4. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
  • 5. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta: info@multu.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
  • 6. Promocja "Darmowy Zwrot za pośrednictwem Poczy Polskiej" łączy się z pozostałymi promocjami obowiązującymi w tym okresie w sklepie internetowym multu.pl
  • 7. W sprawach nieregulowanych poniższym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz Regulamin sklepu internetowego multu.pl, który jest dostępnym pod adresem: https://multu.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

2019 AZAGROUP S.A.