REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWY ZWROT ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ”

  • 1. Regulamin promocji „Darmowy Zwrot za pośrednictwem Poczty Polskiej” (dalej: „Promocja”) dotyczy wyłącznie Towarów zwracanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, które uprzednio zostały Klientowi dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wybranie przez Klienta przy zakupie Towarów dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • 2. Darmowego zwrotu można dokonać tylko raz w ramach wszystkich Towarów zakupionych w ramach danego zamówienia. Koszt każdego następnego zwrotu danego Towaru w ramach tego samego, wcześniej złożonego zamówienia pokrywa Klient. Uwaga: aby zwrot był darmowy, musi być dokonany poprzez usługę Poczty Polskiej: eZwrot. Rekomendowane formy zwrotu danego Towaru to:
    1. dokładna instrukcja zwrotu znajduje się pod tym linkiem: https://multu.pl/zwrot-wymiana-dostawa
  • 3. Promocja obowiązuje od dnia 11.05.2018r. od godziny 15:30. do dnia jej odwołania.
  • 4. W wypadku wątpliwości wszelkie prosimy składać poprzez e-mail do Biura Obsługi Klienta na adres: info@multu.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
  • 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
  • 6. Promocja „Darmowy zwrot za pośrednictwem Poczty Polskiej" łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie multu.pl.
  • 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu sklepu internetowego multu.pl, który dostępny jest pod adresem https://multu.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

2019 AZAGROUP S.A.